Технические описания


Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVPL0503S-6.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-SVPL3R312SG-3.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVPL0505S-2.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-SVRGA0508S-4.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-SVGA0510S-5.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVPL0510S-5.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-SVGA0515S-3.01.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVPL0520S-4.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVCH2800D-6.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVCH2800S-4.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVSA2800D-6.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVSA2800S-4.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DVEHF2800T-datasheet.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVGF+2800T-5.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVSB2800D-4.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVHV2800D-8.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVAB2800D-3.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVHV2800S-7.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVHF+2800T-5.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVHF2800S-4.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVHF2800D-5.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVWR2800T-5.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVTR2800T-7.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVTR2800D-9.01.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVTR2800S-101.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVETR2800S-7.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVETR2800D-7.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVHE2800S-5.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVFL2800D-9.0-1.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-DVFL2800S-10.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://www.vptpower.com/wp-content/uploads/downloads/2013/01/DS-VPT5-2800D-1.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-VXR7-2800D-1.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-VXR7-2800S-Datasheet.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-VXR15-2800S-Datasheet.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-VXR15-2800D-2.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-VXR30-2800S-Datasheet.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-VXR30-2800D-Datasheet.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-VXR100-2800S-Datasheet.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-VXR100-2800D-Datasheet.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-VPT250-2800S-3.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-HTD1R5N-2800D.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-HTD1R5N-1200D.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-HTD1R5B-1200D.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-VHR5-2800S-3.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-VHR5-2800D-3.01.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-VHR15-2800S-3.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-VHR15-2800D-3.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-VHR30-2800D-3.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-VHR30-2800T-2.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-VHR30-2800S-3.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-VHR100+2800S-3.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-VHR100+2800D-2.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76

Warning: filesize(): stat failed for /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/../../..http://vpt-inc.ru/wp-content/uploads/downloads/2018/05/DS-TP-XXX-10.0.pdf in /var/www/u0854393/data/www/vpt-inc.ru/wp-content/themes/vpt/datasheets.php on line 76
Локализованные к нагрузке DC-DC преобразователи (POL-модули)
Документ Мощность Выход Размер файла
DVPL0503S Datasheet 10 Вт 1 выход 0KB
SVPL3R312SG Datasheet 12 A 1 выход 0KB
DVPL0505S Datasheet 16 Вт 1 выход 0KB
SVRGA0508S Datasheet 20 Вт 1 выход 0KB
SVGA0510S Datasheet 33 Вт 1 выход 0KB
DVPL0510S Datasheet 33 Вт 1 выход 0KB
SVGA0515S Datasheet 50 Вт 1 выход 0KB
DVPL0520S Datasheet 66 Вт 1 выход 0KB
 
DC-DC преобразователи для авиационной и оборонной промышлености
Документ Мощность Выход Размер файла
DVCH2800D Datasheet 1.5 Вт 2 выхода 0KB
DVCH2800S Datasheet 1.5 Вт 0KB
DVSA2800D Datasheet 6 Вт 2 выхода 0KB
DVSA2800S Datasheet 6 Вт 1 выход 0KB
DVEHF2800T Datasheet 10 Вт 3 выхода 0KB
DVGF+2800T Datasheet 12.5 Вт 3 выхода 0KB
DVSB2800D Datasheet 12.5 Вт 2 выхода 0KB
DVHV2800D Datasheet 15 Вт 2 выхода 0KB
DVAB2800D Datasheet 15 Вт 2 выхода 0KB
DVHV2800S Datasheet 15 Вт 1 выход 0KB
DVHF+2800T Datasheet 15 Вт 3 выхода 0KB
DVHF2800S Datasheet 20 Вт 2 выхода 0KB
DVHF2800D Datasheet 20 Вт 2 выхода 0KB
DVWR2800T Datasheet 25 Вт 3 выхода 0KB
DVTR2800T Datasheet 30 Вт 3 выхода 0KB
DVTR2800D Datasheet 40 Вт 2 выхода 0KB
DVTR2800S Datasheet 40 Вт 1 выход 0KB
DVETR2800S Datasheet 40 Вт 1 выход 0KB
DVETR2800D Datasheet 40 Вт 2 выхода 0KB
DVHE2800S Datasheet 50 Вт 1 выход 0KB
DVFL2800D Datasheet 120 Вт 2 выхода 0KB
DVFL2800S Datasheet 120 Вт 1 выход 0KB
 
DC-DC преобразователи в металлическом корпусе серии VPT и пластмассовом корпусе серии VXR
Документ Мощность Выход Размер файла
VPT5-2800S Datasheet 5 Вт 1 выход 578KB
VPT5-2800D Datasheet 5Вт 2 выхода 0KB
VXR7-2800D Datasheet 7 Вт 2 выхода 0KB
VXR7-2800S Datasheet 7 Вт 1 вывод 0KB
VXR15-2800S Datasheet 15 Вт 1 выход 0KB
VXR15-2800D Datasheet 15 ВТ 2 выхода 0KB
VPT15-2800S Download 15 Вт 1 выход 913KB
VPT15-2800D Datasheet 15 Вт 2 выхода 718KB
VXR30-2800S Datasheet 30 Вт 1 выход 0KB
VXR30-2800D Datasheet 30 Вт 2 выхода 0KB
VPT30-2800T Datasheet 30Вт 3 выхода 738KB
VPT30-2800S Datasheet 30 Вт 1 выход 666KB
VPT30-2800D Datasheet 30 Вт 2 выхода 635KB
VXR100-2800S Datasheet 100 Вт 1 выход 0KB
VPT100+2800S Datasheet 100 Вт 1 выход 466KB
VXR100-2800D Datasheet 100 Вт 2 выхода 0KB
VPT100-2800S Datasheet 100 Вт 1 выход 499KB
VPT100+2800D Datasheet 100 Вт 2 выхода 440KB
VPTPCM-12 Datasheet 120 Вт 1 выход 554KB
VPT250-2800S Datasheet 250 Вт 1 выход 0KB
 
COTS модули в герметичном корпусе
Документ Мощность Выход Размер файла
DVST2800T Datasheet 30 Вт 3 выхода 213KB
DV200-270D Datasheet 175 Вт 2 выхода 191KB
DV200-270S Datasheet 175 Вт 1 выход 194KB
DV200-2800D Datasheet 200 Вт 2 выхода 200KB
DV200-2800S Datasheet 200 Вт 1 выход 188KB
 
DC-DC преобразователи для космической отрасли
Документ Мощность Выход Размер файла
SVSA2800S Datasheet 6 Вт 1 выход 342KB
SVSA2800D Datasheet 6 Вт 2 выхода 352KB
SVHF2800S Datasheet 20 Вт 1 выход 430KB
SVHF2800D Datasheet 20 Вт 2 выхода 545KB
SVTR2800S Datasheet 40 Вт 1 выход 469KB
SVTR2800D Datasheet 40 Вт 2 выхода 314KB
SVFL2800S Datasheet 120 Вт 1 выход 440KB
SVFL2800D Datasheet 120 Вт 2 выхода 453KB
 
EMI-фильтры, шинные преобразователи, подавляющие устройства
Документ Мощность Выход Размер файла
DVMSA28 Datasheet 0.8 A 1 выход 365KB
DVMA28 Datasheet 1 A 1 выход 468KB
VPTF1-28 Datasheet 1 A 1 выход 334KB
DV704A Datasheet 2 A 1 выход 445KB
DVMH28 Datasheet 2 A 1 выход 385KB
VPTF3-28 Datasheet 3 A 1 выход 384KB
DVMC28 Datasheet 4 A 1 выход 507KB
DVMD28 Datasheet 7 A 1 выход 348KB
VPTi10-28 Datasheet 10 A 1 выход 704KB
VPTF10-28 Datasheet 10 A 1 выход 675KB
VPTc10-28 Datasheet 10 A 1 выход 491KB
DVMN28 Datasheet 14 A 1 выход 207KB
DVME28 Datasheet 15 A 1 выход 373KB
VPTF20-28 Datasheet 20 A 1 выход 445KB
VPTPCM-12 Datasheet 120 Вт 1 выход 554KB
VPTHVM-270 Datasheet 200 Вт 1 выход 347KB
 
Модуль питания стандарта VME
Документ Мощность Выход Размер файла
VPTVME-28 Datasheet 500 Вт 5 194KB
 
Высокотемпературные DC-DC преобразователи
Документ Мощность Выход Размер файла
HTD1R5N-2800D Datasheet 1.2 Вт 2 выхода 0KB
HTD1R5N-1200D Datasheet 1.5 Вт 2 выхода 0KB
HTD1R5B-1200D Datasheet 1.5 Вт 2 выхода 0KB
 
Индустриальные DC-DC преобразователи серии VHR
Документ Мощность Выход Размер файла
VHR5-2800S Datasheet 5 Вт 1 выход 0KB
VHR5-2800D Datasheet 5 Вт 2 выхода 0KB
VHR15-2800S Datasheet 15 Вт 1 выход 0KB
VHR15-2800D Datasheet 15 Вт 2 выхода 0KB
VHR30-2800D Datasheet 30 Вт 2 выхода 0KB
VHR30-2800T Datasheet 30 Вт 3 выхода 0KB
VHR30-2800S Datasheet 30 Вт 1 выход 0KB
VHR100+2800S Datasheet 100 Вт 1 выход 0KB
VHR100+2800D Datasheet 100 Вт 2 выхода 0KB
 
Термоподложка
Документ Мощность Выход Размер файла
TP Series Thermal Pads 0KB
 


Top